previous pauseresume next

سال نو مبارک

حلول سال نو و بهار سال ۱۳۹۵ را حضور تمامی هموطنان، بویژه پرسنل خدوم و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهنیت گفته و سالی پربار و پر امید برای همگان آرزو داریم.

تمدید همکاری با سازمان بهداشت جهانی

WHO Collaborating Center
انتخاب مجدد و تمدید فعالیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی
اشتراک در مرکز تحقیقات نارسایی قلب RSS