previous pauseresume next

تمدید همکاری با سازمان بهداشت جهانی

WHO Collaborating Center
انتخاب مجدد و تمدید فعالیت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی

 

پیرو هماهنگی های صورت گرفته  با دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی و به دنبال رعایت ضوابط و استانداردهای این سازمان در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، این پژوهشکده برای سومین بار متوالی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینه پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماریهای قلبی عروقی در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) انتخاب گردید و به این ترتیب همکاری این پژوهشکده با سازمان جهانی بهداشت به بیش از یک دهه بالغ شد. لازم به ذکر است پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، اولین و تنها مرکز همکار این سازمان در زمینه بیماریهای قلبی عروقی در کشور و یکی از معدود مراکز همکار این سازمان است که در خارج از تهران مستقر می باشد. با تداوم همکاری پژوهشکده قلب و عروق با سازمان بهداشت جهانی، فعالیتهای این پژوهشکده در سطح ملی و منطقه ای گسترش خواهد یافت و چشم انداز وسیع تری پیش روی دست اندرکاران خواهد بود. این موفقیت را حضور ریاست و پرسنل زحمتکش این پژوهشکده و نیز مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تبریک می گوئیم.

لازم به ذکر است نامه ارسالی سازمان بهداشت جهانی در این زمینه برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه کشورمان نیز ارسال شده است.

فایل پیوست: