رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری

جلسه شورای سیاستگذاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 با حضور ریاست، معاونین پژوهشکده، رؤسا و معاونین مراکز تحقیقاتی و مسئولین واحدهای پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه به اقدامات مهم پژوهشکده در سالهای اخیر اشاره شد و از چند تن از همکاران که خدمات برجسته ای ارائه داده بودند، تقدیر بعمل آمد.