رفتن به محتوای اصلی
x

اولویتها و گرایش های پژوهشی

اولويتهای پژوهشی

1.    پیشگیری و کنترل نارسایی قلب و عوامل خطر مرتبط با آن

2.    انجام همکاریهای بین المللی در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده

3.    اجرای مطالعات در راستای اصلاح سبک زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

4.    تدوین و بومی سازی راهکارهای بالینی پیشگیری و کنترل نارسایی قلب

5.    طراحي، اجرا و ارزيابی مدل مناسب ثبت و جمع آوری داده های بيماران مبتلا به نارسایی قلب و ظرفيت سازی برای آن

6.    اجرای مطالعات کشوری ثبت نارسایی قلب 

7.    اجرای مطالعات در زمینه بهینه سازی درمان نارسایی قلب 

8.    اجرای مطالعات دارویی و گیاه درمانی در زمینه نارسایی قلب

 

گرایش های پژوهشی (لاین تحقیقاتی)

1-    پیشگیری، تشخیص و درمان نارسایی قلب

2-    پیشگیری، تشخیص و درمان کاردیو میوپاتی