رفتن به محتوای اصلی
x

معاون پژوهشی

دکتر زهرا محمودیان اصفهانی

دکتر زهرا محمودیان اصفهانی 

معاون مرکز تحقیقات نارسایی قلب

متخصص بیماریهای قلب و عروق و استادیار گروه قلب دانشکده پزشکی

 

آدرس پستی: خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،

طبقه دوم، مرکز تحقیقات نارسایی قلب، کد پستی: 81583-88994 

پست الکترونیک: mahsamahmoudian69@yahoo.com

تلفن: ۳۶۱۱۵۲۱۳-۰۳۱