رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس

دکتر داوود شفیعی

دکتر داوود شفیعی

رئیس مرکز تحقیقات نارسایی قلب

استادیار بیماری‌های قلب و عروق

گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

آدرس پستی: خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،

طبقه دوم، مرکز تحقیقات نارسایی قلب، کد پستی: 81583-88994 

پست الکترونیک: d.shafie87@gmail.com

تلفن: ۳۶۱۱۵۲۱۳-۰۳۱

لینک سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی