رفتن به محتوای اصلی
x

استراتژی های مرکز

-    توسعه زيرساختهاي پژوهشي در زمينه نارسايي قلب
-    مديريت و سياست گزاري 
-    همايش و كارگاهاي علمي
-    تاسيس مركز درماني نارسايي قلب به منظور استفاده از یافته های پژوهشی در بیماران نارسایی قلب
-    همكاري با سازمانهاي مربوطه داخلی و خارجی