رفتن به محتوای اصلی
x

مهمترین عملکرد ها و دستاوردها

1- طراحی و راه اندازی و اجرای نظام ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
2- بررسی بروز بیماری نارسایی قلبی در طرح کوهورت اصفهان